Fem anbefalinger fra robotindustrien skal skabe 25.000 job i 2025

PRESSEMEDDELELSE, Odense den 25. juni 2019

De sidste 20 år er det lykkedes at gøre Danmark til en af verdens førende robotnationer. Nye tal viser et stort potentiale for fremtidig vækst, eksport og beskæftigelse for den danske robotindustri. Dét potentiale ønsker robotindustrien at realisere, og lancerer derfor i dag fem anbefalinger til det nyvalgte Folketing.   

I 2025 kan op mod 25.000 være direkte beskæftigede i robotindustrien – fra et nuværende niveau på 8.500 beskæftigede – og den samlede omsætning har potentiale til at nå op mod 52 mia. kr. Tæller man den afledte omsætning og beskæftigelse med (vækst som er afhængig af aktiviteter i robotindustrien), så er det samlede potentiale 80 mia. kr. i omsætning og 55.000 beskæftigede i 2025.

Dét potentiale ønsker robotindustrien at realisere. Men både analyser og virksomhedernes egne erfaringer viser, at der er betydelige udfordringer, der står i vejen for at potentialet indfris:

- Det er helt afgørende, at vi løfter i flok og står sammen om at fastholde og udbygge Danmarks rolle som en af verdens førende robotnationer. Vi investerer alle i vores virksomheders forskning, udvikling og medarbejdere, men det er langt fra nok, hvis Danmark og danske virksomheder også̊ i fremtiden skal være førende. Vi virksomheder kan ikke løfte opgaven alene. Derfor er der behov for politisk opbakning og konkrete initiativer, hvis det skal lykkes og derfor peger vi nu på fem konkrete tiltag til det nye Folketing, der kan bidrage til en vækstskabende robotindustri i fremtiden, siger Jürgen von Hollen, adm. dir. i Universal Robots på vegne af 68 virksomheder i robotindustrien.

Bag anbefalingerne står 68 virksomheder inden for Danmarks robot, drone og automationsindustri.

De fem anbefalinger:

  1. Skab adgang til kvalificeret arbejdskraft: Mangel på kvalificeret arbejdskraft udgør en af de største udfordringer for fremtidig vækst i den danske robotindustri.
  2. Investér i forskning og udvikling: Ny viden og forskning er en altafgørende konkurrence- parameter for den danske robotindustri på det globale marked.
  3. Fokusér de offentlige indsatser: Samarbejdet mellem universiteter, GTS ́er, innovationsmiljøer og virksomheder med en understøttelse fra offentlige netværks- og klyngeorganisationer er en hjørnesten i at skabe en vækstskabende robotindustri.
  4. Styrk eksporten: Der er brug for en fokuseret organisering af adgang til internationale markeder og relationer med fokus på robotteknologi, der understøtter udviklingen af “global born start-ups”.
  5. Øg anvendelsen af robotter i Danmark: Der er behov for konkrete initiativer, der effektivt fremmer automatisering og anvendelse af robotter i industrien.

Download: Robotindustriens 5 Anbefalinger 2019

Kontaktperson
Thomas Stensbøl, PR & Communication Manager Universal Robots, tst@universal-robots.com, tlf. 31 16 85 93