Applikationer

Brug nedenstående menu og se hvilke applikationer SMAC elektriske aktuatorer blandt andet anvendes til.

Emballage

Værktøj til forbedring af produktiviteten
SMAC elektriske aktuatorer anvendes til forskellige emballage-applikationer. CBL aktuator-serien er specielt designet med emballeringsudstyr og slutbrugere i tankerne.

Med den cylindriske form passer disse programmerbare lineære aktuatorer til applikationer, hvor luftcylindre ikke kan klare hastigheden, pålideligheden, præcisionen og levetiden, der er nødvendige for at imødekomme kundernes produk- tivitetsmål og omstillingsbehov.

Med styrbar kraft, hastighed og position sammen med den unikke Soft-Land™-teknologi kan disse aktuatorer bruges til at løse de mest udfordrende emballeringsprocesbehov og levere den feedback, der er nødvendig for at validere processen.

Disse funktioner og den trykluftfrie drift gør, at de passer perfekt til farmaceutiske- og renrums-applikationer.

Uanset emne er CBL aktuatorerne specielt designet til:
Selektering – banefordeling – sortering – orientering – tryk/lækage tests – forsegling – mærkning

Derudover er CBL aktuatorerne bl.a. egnede til følgende applikationer
Du kan se mere om løsningerne under cases. Ellers er du velkommen til at kontakte os og vi kan vise dig alle de mange muligheder for emballageapplikationer SMAC’s moving coil aktuatorer udfører.

Flasker/fyldeopgaver
• Aftapning
• Flaskefyldning
• Flydende kvælstofdosering
• Kop dispensering

Støbte pakker/containere
• Fyldning
• Flydende kvælstofdosering
• Kop dispensering

Fleksible pakker
• Bølgepap test
• Emballageforseglere
• Åbning, formning
• Fyldning

Montage
• Måling
• Test
• Træk test
• Sanitær montage

Farmaceutisk udstyr
• Fyldning
• Samling
• De-blistering

Medicinsk udstyr
• Fyldning
• Flydende kvælstofdosering
• Samling

Sortering

Selektering, omdirigering, banefordeling og sortering
De elektriske aktuatorer kan afvise eller omdirigere ét enkelt emne ud af mange ved liniehastigheder på over 1200 emner i minuttet. Bevægelsen er jævn, hurtig og blid med den unikke Soft-Land™ funktion.
Emnet tipper ikke over på grund af kraft- og hastighedsstyring. Først skal aktuatoren få kontakt med emnet og starte dets bevægelse, hvorefter det med høj hastighed skal skubbes ud efter ca. 10 mm. Hele dette flow er 50ms, 1200

Multi-bane selekterings- og sorteringssystemer
SMAC er i stand til at sortere og fordele beholdere i forskellige baner. F.eks.:
• Bane nr. 1 bruges til flasker med manglende hætter
• Bane nr. 2 bruges til flasker uden labels
Sorteringsfunktionerne i SMAC kan programmeres individuelt og skræddersys til din applikation.

Mærkater / etiketter / labels
Aktuatoren matcher transportbåndets hastighed, når produktet kommer igennem. Den har en høj cyklusrate, er energieffektiv, har justerbar hastighed og tager højde for de forskellige slags produkter. Soft-Land™ funktionen giver aktuatoren mulighed for at tilføre etiketter med styret lav kraft.

Fyldning & dispensering

Fyldning og dispensering med moving coil aktuatorer
Aktuatorernes repeterbare positionering kombineret med høj hastighed giver dig mulighed for at styre doseringsmængden præcist.

Aktuatorerne tillader også let omstilling til forskellige doseringskrav baseret på materialet og beholderstørrelsen.

Typiske applikationsproblemer
Traditionelt har pneumatiske cylinder systemer tidsvariation i skud til skud bevægelserne på ca 20 msek. Når åbningstiden er langsom, kan det resultere i under-fyldte flasker. De må derfor sættes til at over-fylde, så korrekt niveau opnås.

SMAC løsninger og fordele
SMAC kan lave gentagelser ned til et milisekund, så der ikke er noget spild. Derudover har de fleste flasker en hals, så volumen der skal udfyldes i dette område er lavere.

Når udfyldningen sker med pneumatiske cylindre, er udfyldningsraten den samme, men med SMAC’s elektriske cylindre kan fyldningsraten programmeres til reducering, så over-fyldning undgås

Lækage test

Hurtig og præcis opdagelse af lækager
Applikationen bedømmer om en fyldt beholder har en en absolut lækage eller ej. Lækagetesten sker in-line i produktionen af alle emnerne.

Typiske problemer ved lækage tests
• Normalt er lækageapplikationer meget dyre og ikke særligt hurtige.
• Lækagetest-udstyr er normalt ikke-dynamiske og kigger efter fejl i beholderne.

Fordele med SMAC
• SMAC’s patenterede “Soft-Land” -kapacitet gør det muligt for aktuatorakslen at finde beholderen og indstille den ydre overflade som et mål.
• Evne til at programmere en kraft og derefter bestemme afstanden.

• Evne til at sammenligne denne bevægelse med “Pass” (ingen lækage afstand) og “Fejl” (lækage afstand).
• Evne til at gøre dette inline med realtids kvalitetsfeedback.
• Hurtig, enkel og billig inline test

Beskadiget gevind

Huller og revner

Skæv hætte

Hætte, der ikke er skruet i

Applikationen kan også bruges til bløde emballager, såsom kontaktlinser eller kaffe kapsler.

Skruelåg & kapsler

Skruelåg og kapsler
Den lineær roterende aktuator roterer kapslen/låget, mens den trykker ned. Aktuatoren sikrer kvalitet, da den kan trykke med programmerbar kraft og give tilbagemelding med information, når hætten er skruet ind (eller ej).

Den viser de forskellige kvalitetskontrolfunktioner som hættehøjde, drejningsgrænse, kraften der kræves for at trykke ind og også tjekke klik på børnesikringsdæksler.
• Opsamler kapslen/låget med enten Vacuum eller Gripper installeret i enden af aktuatoren.
• Flytter kapslen/låget ned til emnet.
• Presser og drejer kapslen/låget på og slutpunktet på drejningsmomentet overvåges.

Typiske problemer i kapsel applikationer
• Kapslen rammer flasken for hårdt
• Kapslens gevind er tværgående på glassets gevind
• Kapslen når ikke korrekt rotation og position og kan lække
• Slutpunktet for drejningen er forkert på grund af dårlige gevind mv. og forårsager lækage
• Der findes fejl efter kapsel-operationen, da der ikke er kvalitetskontrol
• Luftcylinder o.lign. har kort livscyklus (<1 år), der forårsager nedetid.

Løsninger og fordele med SMAC aktuatorer
• Blød landing på flaske der sikrer at hætten og flasken rører hinanden uden skade.
• Omvendt lineær rotation for at bekræfte at gevindet matcher.
• Evne til at tælle antal rotationer og den tilbage- lagte lineære afstand, når kapslen er på. Dette verificerer at kapslen og flasken har gode gevind og at hætten har nået den korrekte bundposition.
• Stopper rotationen ved specificeret slutmoment og verificerer at hætten er strammet og er holdt op med at bevæge sig.
• Alle de ovenstående oplysninger kan sendes ud til kunden, så 100% kvalitetskontrol af hver kapsel-operation er verificeret.

Pick & Place / Montage

SMAC’s elektriske aktuatorer er ideelle til montage applikationer
SMAC leverer kompakte, lette aktuatorer med ekstrem hastighed, høj præcision og en kombination af programmerbar kraft, position og hastighed i både de lineære og roterende akser på samme tid. Disse egenskaber gør SMAC elektriske aktuatorer ideelle til montage applikationer.

Præcis placering og præcis kontrol af kraften
• SMAC lineære roterende aktuatorer udfører pick-orientering-plac bevægelser i en enkelt enhed.
• Derudover giver funktionerne Precision Force Control og Soft-Land™ store fordele, da de evner at forhindre skader på emnerne.
• Tilbagemelding af samlingspositioner giver information til kvalitetsstyringen i realtid.

Montage applikationer
• Måling
• Test
• Træk test
• Sanitær montage
• Orientering
• Afvisning
• Mærkning
• Forsegling

Det er kun fantasien der sætter grænser for hvilke måle- og ”pick & place” opgaver vi kan udføre
SMAC’s elektriske aktuatorer har nogle egenskaber, der er ideelle til montering af små, skrøbelige komponenter:
• Den præcise Z-theta bevægelse i en lille aktuator, der både giver praktisk valg, orientering og placering.
• Den unikke Soft-Land funktion gør det muligt at lande forsigtigt på et skrøbeligt emne med en styret kraft, så man undgår skader på emnet.Pick-

Test af kontakter

– låse, knapper, touch screens – næsten alt med en fjeder

Applikation til test af kontakter
In-line holdbarhedstest. Måling af klikpunkt, kraft og forskydning. Rapporter kraft vs position med SPC dataindsamling. Levetidstest af komponenter samt måle- og QA-rapporteringsfunktioner i en enhed.
1. Kontakt med knappen/kontakten
2. Bedømmer om kontakten fungerer i over ensstemmelse med de angivne parametre, dvs. korrekt kraft, slaglængde, tændpunkt og afbryderpunkt, korrekt fjeder, korrekt samling

Typiske problemer ved test af kontakter
• Applikationer kan ramme for hårdt, så afbryder kraften ikke bliver opdaget.
• Applikationer der aktiverer kontakten og deaktiverer den, men ikke anvender præcis specificeret kraft, ikke bestemmer det faktiske tændpunkt i lineær eller roterende afstand og heller ikke det faktiske afbryderpunkt.
• Applikationer der giver begrænset kontrol og lidt eller ingen feedback.

Løsninger og fordele ved SMAC
• SoftLand funktion til at finde kontakten.
• Evnen til at bestemme den præcise kraft, der er nødvendig for at tænde og slukke.
• Evnen til at bestemme, hvor i ‘kontaktvandringen’ forandringen sker og hvad den samlede slaglængde er.
• Evnen til at optage og transmittere disse data til kunderne.
• 100% variabel dataindsamling.

Touch screen tests
Kvalitetskontrol for berøringsskærmen, herunder zoom ind og ud, snoet bevægelse, berøringsfølsomhedstest.

SMAC’s soft-land-procedure, programmerbar kraft, høj hastighed og detaljeret tilbagemelding er afgørende for testen.

Skrue- og gevind applikationer

Smart programmerbar lille og let robot-skruemaskine
Robot-skruemaskinen har en lineær roterings- aktuator, der kan håndtere gevindemner. Dette giver væsentlige fordele til virksomheder blandt andet inden for kemi- og medicinalbranchen, der er afhængige af 100% præcision og kvalitet.

Sikkerhed i verdensklasse
Robotskruemaskinen er egnet til en lang række applikationer og opgaver, som f.eks. børnesikringer, hvor kvalitet er i højsædet. Den kan skrue begge veje, benytter lave omdrejninger og giver samtidig feedback, da alle processer overvåges og data bliver opsamlet. Skruemaskinen sikrer også mod fejlmontage, da den dels kan forprogrammeres med moment, hastighed, position samt kraft og dels kontrollerer antallet af gevind og dybde.

100% automatiseret gevind kontrol
Fuldautomatiseret 100% inspektion og test af skruegevind for optimal kvalitetssikring.

Typiske problemer ved tjek af gevind
Man kan støde på følgende problemer ved eksisterende løsninger, der kun yder ekstremt begrænset feedback:

• Fremstillingsmiljøer (kølemiddel, olie m.m.)
• Manuelle tjek er tidskrævende og giver ikke 100% kvalitet
• Man risikerer beskadiget gevind, forkert højde, over- og understørrelser
• En laser tjekker kun gevindets tilstedeværelse, ikke fejl og mangler

SMAC’s løsning til tjek af gevind
Den unikke løsning giver dig mulighed for automatisk at kontrollere følgende gevind parametre:

Overstørrelser og understørrelser, tværgående gevind, dybde, ingen gevind, fejlplacerede gevind, gevind stigning og lavt eller blokeret hul.

Måle applikationer

Måling og rille inspektion
Aktuatoren udfører 100% målinger og tests i produktionen af små komponenter. Den laver både ydre og indre multipunktmålinger på dele inden for få sekunder.

Aktuatoren kan køre 24/7 og muliggør 100% data feedback og verifikation af hver enkelt test på hver enkelt del.

• Bedømmer om dimension eller form er efter specifikation.
• Kan måle med en måleafstandsopløsning mindst 10 gange højere end den dimension, der skal måles.
• Kan måle i beskidte miljøer.
• Måler uden at påvirke den del, der skal måles.
• Kan foretage hurtige målinger.
• Kan tilbagemelde resultaterne i realtid.

Typiske problemer ved måle applikationer
• Håndbetjente måleapparater er langsomme og giver mulighed for menneskelig fejl.
• LVDT har fejl på grund af dårlig styring, har be- grænset målerslag og kan påvirke målingen, når de støder på den del, der skal måles.
• CMM er dyrt og skal drives i særlige miljøer. De er dyre og omfangsrige.

Løsning og fordele med SMAC
• Høj opløsning ned til 100 nanometer.
• Evne til at lande blødt (Soft-Land) på en overflade for ikke at påvirke den og derefter trykke med en lav specificeret kraft for at trænge ind i en hvilken som helst coating, der ikke er en del af den dimension, der skal måles.
• Ikke påvirket af tåge eller dårlige lysforhold i modsætning til lasere eller kameraer.
• Meget høje accelerationer betyder hurtige cyklustider.
• Forskellige multi-akse kombinationer kan bruges til at måle ikke flade funktioner såsom riller, underkryds osv.
• Evne til at tilbagemelde målinger i realtid.

Robotteknologi

Verdens første Direct Drive robot-finger
SMAC Moving Coil aktuatorer har introduceret en prototype af verdens første ’Direct Drive Servo Motor’ robot-finger som er blevet anerkendt som et teknologisk gennembrud af et førende europæisk teknisk universitet.

Ifølge SMAC bliver robot-fingeren efterfulgt af en robot tommelfinger og til sidst den første ægte funktionelle robothånd, der kan gengive menneskehænders arbejde.

Se SMAC’s robotfinger i denne film:

Glasfremstilling

Fremstilling af fladskærme, glas- og solpaneler m.m.

SMAC kan forbedre effektiviteten i glasfremstilling og glashåndtering med udstyr til mere præcis styring og fleksibilitet.
De programmerbare lineære aktuatorer udfører præcisionsarbejde i slibnings-, skære- og poleringsprocesser til glasindustrien.

Præcist styring og evnen til at spore en overflade med konstant kraft er vigtig ved håndtering af skørt materiale. Den unikke Soft-Land funktion gør det muligt at anvende så lav kraft som 0,1 N eller mindre og giver mulighed for at benytte en fastsat kraft under befæstning eller skæring.

SMAC’s præcisionsaktuatorer bruges i mange succesfulde applikationer hos producenter af solpaneler, fladskærm og glas verden over.

• Glasskæring og nedbrydning
• Affasning og udjævning
• Skæring af solpaneler og LCD-skærme
• Glasfremstilling og montage

De programmerbare lineære aktuatorer giver også kontinuerlig feedback på position og kraft, som kan bruges til at overvåge mange produktionsfaktorer som f.eks. værktøjsforbrug. Herved forbedres processens oppetid og resulterer i en meget hurtigere produktionsprocess.

Evnen til at lande blødt (Soft-Land), måle og spore en ukendt eller ujævn overflade med den samme eller en forskellig programmeret kraft, gør enheden ideel til at behandle ujævne overflader.